News / Newyddion

fish

OoTB2: Archives Residency

Artist Call Out

Cymraeg: Out of the Box 2 Call Out_CYM

Mae’r preswyliad Tu Allan i’r Bocs 2 yn Archifau Morgannwg yn cynnig cyfle i’r artist i feddu ar ddatblygiad proffesiynol wrth ymchwilio offer cadwraeth, deunydd hanesyddol, categorïau cyfeirio a gwagleoedd/ardaloedd yr adeilad mewn amgylchedd cefnogol.

English: Out of the Box 2 Call Out

The OoTB2 ‘Out of the Box 2’ residency at the Glamorgan Archives offers an artist the chance for professional development, whilst exploring the Archives’ conservation machinery, historical material, referencing categories and the buildings’ spaces/areas in a supportive environment.

Email / Ebost artshellcontact@gmail.com

map 2 map

box making machine

Advertisements